Vi gör en VÖL-tabell om rymden

V som i vet

Ö som i önskar veta

L kommer när arbetsområdet är klart = lärt mig