På no-lektionerna arbetar vi med NTA-lådan förändringar. Idag var det experiment med kallt och varmt vatten.