Vi arbetar med geometri på matten. Det är roligt när vi får arbeta praktiskt.

Idag har vi konstruerat olika 3D-former med ärter och tandpetare.