Vi har genom Skapande skola fått möjligheten att vara med om ett fantastiskt projekt. Fröken Lina har tillsammans med keramikern Ina Nordin skapat ett projekt där boken står i centrum. Sedan läsårets start har vi i klassen lyssnat på, läst och analyserat böcker. Vilka karaktärer finns med? I vilken miljö utspelar sig boken? Tillsammans med keramikern Ina Nordin lär vi oss att skapa med lera. Vi gör en varsin lerbok som ska vara illustrationen till de böcker som vi senare ska skriva. Ina har en egen verkstad som heter Känslans verkstad.

I Lgr-11 Kapitel 1 Skolans värdegrund och uppdrag står det:

Skolans uppdrag är bland annat att skapande arbete ska vara en väsentlig del i det aktiva lärandet. Skolan ska också stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.

Detta var inledning till den ansökan Lina skrev till Karlskrona kommun för att få pengar från Kulturrådet och till Skapande skola. Vi har hittills träffat Ina tre tillfällen. Vi har i små steg fått lära oss arbeta med och skapa med lera. Här nedan följer bilder så att ni kan få se vår utveckling. Första tillfället:

Andra tillfället:

Tredje tillfället ska vi placera våra karaktärer och huvudpersoner i våra böcker. Kanske vill vi även att miljön ska synas. Ina visar hur vi ibland får halvera våra figurer för att de ska bli snygga i böckerna. Detta tillfälle var kreativiteten på topp i klassrummet. Fantastiskt kul! Även för oss fröknar – Lina och Nettan. Vi njuter lika mycket som barnen. Vi började med att spåna vad som kan finnas med i boken.

Nästa gång när Ina kommer ska vi få glasera våra böcker. Nu har Ina dem i sin verkstad för att bränna dem. Det tar några veckor. Vi är 24 stycken i klassen och två fröknar..